مشاوره رایگان :

مجازی سازی یا Virtualization

معرفی مجازی سازی یا Virtualization

مجازی سازی یا Virtualization به چند دسته تقسیم میشود یعنی Virtualization سخت افزاری، سیستم عامل ها، دستگاه های ذخیره سازی و منابع شبکه ها. درباره مجازی ساز سخت افزاری، یعنی ساختن ماشین مجازی همانند کامپیوتر واقعی که شامی سیستم عامل میباشد کار میکند. نرم افزاری که ماشین مجازی روی سخت افزار کامپیوتر سرور مجازی میزبان ارائه میدهد، به آن Hypervisior یا مدیر ماشین مجازی می گویند. مجازی سازی سخت افزاری نیز به چند دسته تقسیم میشوند: Virtualization کامل که همانند نرم افزار ها برای اجرا شدن نیازی به ویرایش دادت و یا دادن دسترسی ها ندارند. Virtualization نسبی  هم برای بعضی از نرم افزار ها که احتیاج به ویرایشان و اصلاحات دارند. Paravirtualization نیز به این صورت میباشد که یک محیط سخت افزاری همانند سازی نمیباشد و برنامه ها در محیط ایزوله شده خود را اجرا میکنند. نرم افزارها به صورت اختصاصی و ویژه اصلاح میشود تا بتواند اجرا شود. در زمینه هاست با استفاده از Virtualization قذر هستید سرور مجازی را مدیریت کنید. همینطور قادر هستید یک سرور مجازی را بسازید و یا پاک کنید.