مشاوره رایگان :

شروع جادویی Getting Started Wizard

شروع جادویی Getting Started Wizard

معرفی شروع جادویی Getting Started Wizard

با استفاده از این گزینه شما میتوانید بخش هایی از سایت خود مثل فایل ها، امنیت، ایمیل و سایر موارد را مدیریت کنید. این مورد به شما این امکان را میدهد تا تنظیمات پایه ای سایت را تغییر دهید. برای انجام شروع جادویی Getting Started Wizard روی گزینه Next step در هاست کلیک کنید و در سمت راست قسمتی که میخواهید را انتخاب کنید.