مشاوره رایگان :

سرور مجازی Self-Managed VPS

سرور مجازی Self-Managed VPS

معرفی کارایی سرور مجازی Self-Managed VPS

شرکت های هاستینگ و افرادی که سرور مجازی و هاست را به شما اراده میدهند شاید بارها از کلمه Self-Managed را استفاده کرده باشند و هنگام خرید آن اصول میزبانی وب جهان، پشتیبانی از امور نرم افزاری و مدیریت کردن سرور مجازی Self-Managed VPS نیز به عهده خود کاربر میباشد زیرا کاربر به سرور مجازی دارای دسترسی روت میباشد و قادر است هر ویرایشی را خودش انجام دهد. همینطور پشتیبانی کردن به طور کامل این موارد بوسیبه کارشناسان فنیشرکت میزبان هزینه زمانی و مادی را دارد که شاید کاریر با داشتن دسترسی روی ویرایشی را سرور مجازی ایجاد کند که هرگز شناسایی و برطرف کردن آن بوسیبه میزبان وکه در جریان موارد ویاریش شده است نیست امکان پذیر نباشد.  در این رابطه تعداد شرکت های کمی در جهان هستند که دارای تخصص مدیریت سرور مجازی هستند که در مقابل گرفتن هزینه های ماهانه سرور مجازی را مدیریت کرده و امنیت آن را بررسی میکنند. پس روش موثری که به شما پیشنهاد میشود انتخاب کردن فردی برای مدیر سرور مجازی میباشد که قابلیت هایلازم برای اداره و بررسی آن را داشته و مشکلات و امنیت سرور مجازی را برطرف کند.