مشاوره رایگان :

دستور echo در shell

دستور echo در shell

معرفی دستور echo در shell

از دستور echo در shell برای موارد زیر در shell سرور مجازی استفاده میشود :

  • نوشتن در یک فایل.
  • مشاهده لیست فایلها و شاخه های یک شاخه خاص(خروجی مثل فرمان ls).
  • مشاهده کردن PID دستور یا همان Shell شما.
  • مشاهده کردن متغییر های تعریف شده و پیش فرض سیستم عامل شما.
  • بررسی کردن وضعیت خروجی یک فرمان اجرا شده.