مشاوره رایگان :

دریافت ایمیل اخطار hosting resources

دریافت ایمیل اخطار hosting resources

رفع دریافت ایمیل اخطار hosting resources

در صورتی که هنگام دریافت ایمیل اخطار hosting resources را به صورت زیر دریافت کردید :

Hello
You have used nearly(more than 80%) of your hosting resources.
your site will be suspended soon to end of current month.
please check your hosting resources
your name (user name)/youremail@youremail
your plan
disk space usage – ۸۰%, bandwidth usage – ۸۰%

در عبارت بالا Your name اسم شما و Username اسم کاربری شما ، youremail@youremail ایمیل شما و your plan اسم پلن سرویس میباشد. در این وضعیت فضای هاست شما ۸۰% اشغال شده .اگر این مقدار به ۱۰۰% برسد، سرویس هاست شما به طور اتوماتیک غیرفعال میشود. برای برطرف کردن این مشکل شما میتوانید وارد کنترل پنل هاست خود شده و از File manager فایل های اضافی خود را پا کنید.