مشاوره رایگان :

خطاهای سری 1XX

معرفیخطاهای سری 1XX

این سری از دستورات Http پاسخ موقتی میباشد که دارای وضعیت عناوین دلخواه میباشد و به همین علت که فناوری HTTP/1.0  هیچ مشخصه ای از دستورات سری یک را نمیشناسد، سرور مجازی ها به جز مواردی که خاص باشد و یا آزمایشی است جواب این سری را به کابران خدمات   HTTP/1.0 میفرستد. در ادامه این مقاله برای شما خطاهای سری 1XX را معرفی میکنیم و اینکه جواب ها چه مشکلاتی در سرور مجازی را نشان میدهند :

کد 100 معنی این کد این است که عنوان درخواست شما دریاف شده و کاربر میبایست در ادامه آن بدنه درخواست را ارسال کند. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که در زمان دیدن این جواب اگر که بدنه درخواست دارای حجم بسیاری باشد ارسال کردن آن به سرور مجازی اگر که این درخواست به علت عنوان نامعتبر رد شده  و مضر میباشد. شاید از خود بپرسید از کجا متوجه آن شوید که عنوان ارسال بوسیله سرور مجازی قبول شده. در ایت صورت عبارت “Expect: 100-continue” به شمل عنوان header را در ارسال کنید تا مطمئن شوید. در صورت دریافت جواب 100 Continue میتوانید مطمئن شوید که عنوان ارسالی شما بوسیله سرور مجازی قبول شده است. اگر که جواب  417 Expectation Failed را دریافت کردید به این معنی میباشد که عنوان ارسال شده بوسیله سرور مجازی دریافت نشده است.

کد 101 این معنی را میدیهد که درخواست ارسال شده از طرف شما برای تغییر دادن پروتکل ها میباشد و سرور مجازی در جواب برای شما پیام قبولی را ارسال میکند.