مشاوره رایگان :

انواع مونیتور و کاربر آنها

انواع مونیتور و کاربر آنها

معرفی انواع مونیتور و کاربر آنها

در این مونیتور، میتوانید وضعیت فعال بودن سرور مجازی خود را بررسی کنید به عنوان مثال شما یک سرور مجازی با DNS دارید و قصد دارید بدانید که فعال است یا خیر. در این وضعیت شما این نوع از مونیتور را انتخاب میکنید. شما برای چک کردن این مونیتور میبایست شماره پورتی که میخواهید چک کنید را انتخاب کنید. مقدار های زیر به طور پیش فرض در سیستم قرار داده شده اما شما میتوانید موراد دیگری را هم انتخاب کنید  در این مقاله میتوانید با انواع مونیتور و کاربر آنها آشنا شوید :

– Web Server
۱٫ HTTP پورت شماره ۸۰
۲٫ HTTPS پورت شماره ۴۴۳

– Mail Server
۱٫ POP3 پورت شماره ۱۱۰
۲٫ IMAP پورت شماره ۱۴۳
۳٫ SMTP پورت شماره ۲۵

– DNS SERVER
۱٫ DNS پورت شماره ۵۳

– DataBase SERVER
۱٫ MYSQL پورت شماره ۳۳۰۶
۲٫ Oracle پورت شماره ۱۵۲۱
۳٫ Microsoft SQL Server پورت شماره ۱۴۳۳

– Proxy VPN Server
۱٫ PPTP پورت شماره ۱۷۰۱
۲٫ L2TP پورت شماره ۱۷۰۱
۳٫ SSTP پورت شماره ۴۴۳
۴٫ Proxy پورت شماره ۸۰۸۰
۵٫ SOCKS پورت شماره ۱۰۸۰

– FILE Server
۱٫ FTP پورت شماره ۲۱
۲٫ Windows File Sharing پورت شماره ۴۴۵

– Remote Desktop
۱٫ Remote Desktop پورت شماره ۳۳۸۹
۲٫ VNC پورت شماره ۵۹۰۰
۳٫ SSH پورت شماره ۲۲
۴٫ TelNet پورت شماره ۲۳

– هر نوع سرور دیگر غیر از موارد بالا
۱٫ Custome Port پورت شماره

 

دو. HTTP(s) : بوسیله این مونیتور شما قادر هستید وضعیت فعال بودن سایت خود را چک کنید. به این صورت که آدرس کامل صفحه ای را که میخواهد برای فعال بودن چک شود را به سیستم می دهید و سیستم درگاه نتوانست صفحه سایت شما را دریافت کند به شما اطلاع رسانی خواهد کرد.

سه. Keyword Checking : در این مونیتور وجود یک کلمه خاص در یک آدرس را چک میکند به این شکل که شما یک آدرس صفحه به سیستم وارد می کند و یک کلمه خاص هم به سیستم می دهد. بعد از آن سیستم اگر که آن کلمه در آدرس شما وجود داشته و یا نداشته باشد به شما اطلاع رسانی میکند.

– چک کردن هک شدن و ویرایش صفحه سایت

– چک کردن داشتن یک خطا در صفحه سایت و یا یک صفحه خاص

-بررسی کردن بودن یک محتوی در یک آدرس خاص

چهار. Ping : این مونیتور در دسترس بودن یک IP و یا یک سرور مجازی خاص را با استفاده کردن از دستور پینگ چک میکند. در این مونیتور شما فقط قصد دارید فعال بودن سرور مجازی و  یا یک IP خاص را بررسی کنید و احتیاج به بررسی کردن بیشتر نیست.