مشاوره رایگان :

الگوریتم deflate

الگوریتم deflate

معرفی الگوریتم deflate

یکی از الگوریتم های فشرده ساز که اطلاعات را بدون از بین بردن با استفاده ترکیبی از دو الگوریتم هافمن و LZ77 فشرده سازی میکند الگوریتم deflate میباشد. استفاده کردن از این ویژگی برای صرفه جویی در زمان منتقل کردن و پهنای باند مصرفی هاست میباشد.