مشاوره رایگان :

دامنه و فوروارد ایمیل برای WHMCS

دامنه و فوروارد ایمیل

دامنه و فوروارد ایمیل

دامنه و فوروارد ایمیل برای WHMCS :

 یک سطح جدید از حوزه مدیریت برای مشتریان فراهم میکند می توانید فرم های باربری برای دامنه و ایمیل، بدون نیاز به استفاده از هر یک سرور خارجی به طور مستقیم انجام دهید.

ساختار محصول ما اجازه می دهد تا شما تعیین کنید که مشتری چه اجاره هایی دارد.

به سرور های خارجی خود متصل شوید و اجازه دهید مشتریان تاییدیه برای دامنه های خریداری شده و یا دایرکتوری و همچنین ایمیل های درون آنها را ایجاد کنند.

این مدیر است که تصمیم میگیرد حد مدیریت دامنه ای که به مشتریان داده میشود چقدر است.

ثابت شده است که این محصول یک ابزار بسیار مفید برای همه خواسته ها است.

ویژگی های بخش مدیریت :
1- تعریف پستها در طول TLD
2- تعریف سرورهای پیش فرض
3- اتصال تست با خارجی سرور
4- نمایش لیست های مربوط