مشاوره رایگان :

خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘[email protected]

خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘da_admin@localhost

آموزش رفع خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘[email protected]

زمان متصل شدن به هاست دایرکت ادمین اگر با خطایی مواجه شدید که نشان دهنده آن بود که کاربر به طور صحیح ساخته نشده برای برطرف کردن این خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘[email protected] میبایست اطمینان حاصل کنید که رمزعبور Root MySQL به طور صحیح کار میکند و در مرحله دوم وارد رمزعبور ریشه MySQL شوید :

/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

در زیر سر خط باید این عبارت مشاهده شود
“mysql=”
در صورتی که قادر به مشاهده این عبارت نیستید میبایست MySQL را دوباره راه اندازی کنید با استفاده از skip-grant-tables option دستور زیر را وارد کنید :
service mysqld stop     (Redhat)
mysqld_safe –skip-grant-tables &
بعد از وارد کردن دستورات بالا باید MySQL را دوباره راه اندازی کنید بدون احتیاج به رمزعبوز رشه های این دستورات را وارد کنید :
use mysql
UPDATE user SET password=PASSWORD(‘newpass‘) WHERE user=’root’;
FLUSH PRIVILEGES;
quit
حالا برای آن که مطمئن شوید رمز عبور ریشه شما را دوباره راه اندازی میکند با استفاده از دستور زیر آن را غیرفعال کنید :
“killall -9 mysqld_safe; killall -9 mysqld”
سپس مجددا آن را با استفاده از دستور زیر راه اندازی کنید :
/sbin/service mysqld start
زمانی که رمزعبور روت set شد شما این امکان را دارید که کاربر da_admin mysql را با استفاده از دستورات زیر دوباره ست کنید.
mysql -uroot -p
حالا رمزعبور از شما درخواست می شود.
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO [email protected] IDENTIFIED BY ‘newdapass‘ WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quitکه میبایست رمزعبور برای da_admin در mysql ست شود. حالا برای مطمئن شدن از آن که setup برای DA مورد استفاده میباشد mysql.conf را از مسیر /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf تغییر داده و به شکل زیر آت را Set کنید.
user=da_admin
passwd=newdapass

در آخر در هاست دایرکت ادمین باید رمزعبور را تست کنید