مشاوره رایگان :

خطای Unable to read the User data files for username

خطای Unable to read the User data files for username

رفع خطای Unable to read the User data files for username

اگر که زمان بازگردانی بکاپ در سرور مجازی با خطای Unable to read the User data files for username روبرو شدید مشکل اینجاست که این Username در سیستم وجود دارد به همین دلیل دستور زیر را برای حذف کردن آن کاربر وارد کنید :

userdel -r username

اگر که اطلاعات کاربر وحود دارد و شما قصد ندارید این اطلاعات حذف شود میتوانید وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/scripts

سپس دستور زیر را وارد کنید :

./fix_da_user.sh username user domain.com

بجای username نام کاربری و به جای domain.com باید نام دامنه را وارد نمایید