مشاوره رایگان :

خطای setquota پس از ساخت اکانت در دایرکت ادمین

خطای setquota پس از ساخت اکانت در دایرکت ادمین

خطای setquota پس از ساخت اکانت در دایرکت ادمین

خطای setquota پس از ساخت اکانت در دایرکت ادمین :

اگر شما از سرور مجازی با مجازی ساز OpenVZ استفاده میکنید، بعد از آن که اکانت را در دایرکت ادمین ایجاد کردید و با

خطای زیر روبرو شدید مراحل را دنبال کنید :

setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota

برای برطرف کردن این مشکل، میبایست از سرور مجازی اصلی که VPS روی آن ساخته شده، VPS را خاموش کرده و

بعد از آن از SSH سرور مجازی اصلی، دستور زیر را وارد کنید :

vzctl set <veid> –quotaugidlimit 500 –save

<veid> همان آی دی OPENVZ سرور مجازی می باشد مثل : 101

اکنون میتوانید VPS را روشن کنید.

اگر سرور مجازی به هاست خود دسترسی پیدا نکرد با پشتیبان خود تماس بگیرید.