مشاوره رایگان :

خطای Roundcube connection to storage server failed

خطای Roundcube connection to storage server failed

رفع خطای Roundcube connection to storage server failed

برای چک کردن این مشکل باید بررسی کنید فضای ایمیل و یا هاست شما پر نشده باشد همینطور باید فایل زیر را چک کنید و اطمینان حاصل کنید که اطلاعات localhost درست باشد میتوانید با استفاده از دستورات زیر خطای Roundcube connection to storage server failed را رفع کنید  :

/etc/hosts

در مرحله بعدی میبایست حق دسترسی و مالکیت های مسیر پوشه های ایمیل ها را در اکانت مورد نظر چک کنید و و برای رفع کردن مشکل دستور زیر را استفاده کنید ”

cd /home
/etc/init.d/dovecot stop
rm -f */imap/*/*/Maildir/dovecot*
rm -f */imap/*/*/Maildir/.*/dovecot*
rm -f */Maildir/dovecot*
rm -f */Maildir/.*/dovecot*
/etc/init.d/dovecot restart

همینطور میتوانید در ادامه تنظیمات Exim را هم بروز کنید :

wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

در آخر سرویس exim را دوباره راه اندازی کنید :

service eixm restart