مشاوره رایگان :

خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

آموزش رفع خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

در صورتی که با خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused روبرو شدید و سرویس named شما به  طور صحیح کار نمیکند به همین دلیل شما باید فایل زیر را باز کنید :

/etc/rndc.key

سپس محتویات این فایل را در note pad کپی کنید. عبارت همانند عبارت زیر خواهد بود :

key “rndckey” { algorithm hmac-md5; secret “kmjC+LQrOqdwJ2F+Q6iPdQ==”; };

حالا میبایست فایل زیر ا تغییر دهید :

nano /etc/named.conf

حالا باز این فایل را ذخیره کرده و آن را وارد کنید. همینطور اطلاعات زیر را به این فایل اضافه کنید :

controls { inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; };

شاید تغییر دادن دسترسی ها هم بتواند این مشکل را برطرف کند :

chown root:named /etc/rndc.key
chmod 640 /etc/rndc.key

در آخر سرویس سرور مجازی named را دوباره راه اندازی کنید