مشاوره رایگان :

خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration

خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration

آموزش رفع خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration

اگر در زمان راه اندازی سرویس آپاچی با خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration به صورت زیر روبرو شدید :

Invalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included iInvalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration the server configuration

این خطا به این علت میباشد که یک کانفیگ اشتباه در تنظیمات فایل php به اسم options.conf قرار داده اید. برای برطرف کردن این مشکل میبایست دستورات زیر را از کاربر روت وارد SSH سرور مجازی کنید :

./build all d

./build rewrite_confs