مشاوره رایگان :

خطای HTTP در آپلود عکس در وردپرس

خطای HTTP در آپلود عکس در وردپرس

خطای HTTP در آپلود عکس در وردپرس

خطای HTTP در آپلود عکس در وردپرس :

از جمله خطر هایی در وردپرس با آن مواجه میشوید خطا در آپلود عکس میباشد.

در واقع این مشکل مربوط به دسترسی های اشتباه به پرونده ها و پوشه ها میباشد .

پرونده ارسال که upload میباشد که باید برای ذخیره کردن و دریافت کردن پرونده ها و پوشه ها دسترسی داشته  باشد.

برا برطرف کردن این مشکل باید برنامه FTPرا دریافت کنید.

وارد FTP سرور مجازی سایت خود شوید و پوشه wp-content را باز کرده و سپس روی پوشه ی uploads راست کلیک کنید و وارد

قسمت file permissions شوید.

جعبه ای برای شما باز میشود که قابلیت ویرایش دسترسی ها را به شما میدهد.

در این بخش باید دسنرسی پوشه uploads و زیر پوشه ها را به 744 تغییر دهید و گزینه ی apply  to directories only را انتخاب کرده و

سپس روی OK کلیک کنید تا تغییرات انجام شود.

همینطور باید دسترسی های پرونده را تعیین کنید.