مشاوره رایگان :

خطای Failed opening required PEAR.php

خطای Failed opening required PEAR.php

رفع خطای Failed opening required PEAR.php

اگر که با خطای خطای Failed opening required PEAR.php روبرو میشود فقط باید در فایل php.ini سرور مجازی خود ویرایشاتی که در زیر مشاهده میکنید را اعمال کنید :

safe_mode = Off

شما میتوانید برای پیدا کردن مسیر php.ini در سرور مجازی به دیگر مقالات مراجعه کنید.