مشاوره رایگان :

خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل

خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل

خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل

خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل :

اگر در موقع ارسال و یا دریافت ایمیل توسط برنامه outlook با خطا های زیر مواجه شدید :

The server could not be found. (Account:account name, POPserver:’mail’, Error Number: 0x800ccc0d)  –

Task ‘server name

Sending and Receiving’ reported error (0x800ccc0f): ‘The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact the server administrator or Internet service provider (ISP).’

اول تنظیمات Outlook را بررسی کنید.

در صورت داشتن فایروال به تنظیمات فایروال رفته و تنظیمات را طوری تغییر دهید که اگر از Outlook Express استفاده میکنید،

MSIMN.EXE مجوز دسترسی به شبکه را داشته باشد و در صورت استفاده از MS Outlook برنامه OUTLOOK.EXE هم مجوز دسترسی به شبکه

را داشته باشد.

امکان ارتباط برقرار کردن با پورت های 25 و 10 هم میباشد. همچنین امکان دارد تعدادی از سرویس دهندگان اینترنت دسترسی به این پورت ها

را بسته باشد.

در بعضی مواقع هم به علت ست نبودن دامنه با تنظیمات سرور مجازی و متصل نشدن به POP3 با خطا مواجه شوید.

که میتوانید با بررسی کردن موارد ذکر شده این خطا را برطرف کنید.