مشاوره رایگان :

خطای مسدود شدن IP در دایرکت ادمین

خطای مسدود شدن IP در دایرکت ادمین

خطای مسدود شدن IP در دایرکت ادمین

خطای مسدود شدن IP در دایرکت ادمین :

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با چند بار اشتباه وارد کردن رمز عبور و یا نام کابری در هاست دایرکت ادمین

IP شما بلاک و مسدود شود.

اگر بعد از چند بار تلاش با پیغام زیر مواجه شدید :

Your IP is blacklisted

همانطور که گفته شد این پیغام به معنی بلاک شدن IP شما میباشد.

راه حل خارج کردن IP از بلک لیست این میباشد که فایل زیر را با استفاده از فایل زیر تغییر دهید :

/usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

برای آنکه مطمئن شوید IP شما دیگر در بلاک لیست قرار ندارد و قرار نخواهد گرفت میتواند از راه مسیر زیر IP خود را در بخش لیست های

سفید قرار دهید :

/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

همچنین میتوانید با رفتن به قسمت Adminstartor Settings در بخش سطح دسترسی ادمین تعداد دفعات ورود ناموفق که در  blacklist

قرار میگیرد را تغییر دهید.

Admin Level -> Admin Settings -> Blacklist IPs for excessive DA login attempts