مشاوره رایگان :

خالی کردن Message System پنل دایرکت ادمین

خالی کردن Message System پنل دایرکت ادمین

خالی کردن Message System پنل دایرکت ادمین

خالی کردن Message System پنل دایرکت ادمین :

در کنترل پنل هاست دایرکت ادمین قسمتی به نام Message System هست که یک سیستم تیکت دایرکت ادمین،

برای ارتباط برقرار کردن کاربران با مدیران میباشد و همینطور فرستادن اطلاعیه های سرور مجازی از طرف سیستم

دایرکت ادمین به مدیران کاربرد دارد.

اما چون در سطح مدیران، کلیه پیام های سیستم دایرکت ادمین به خصوص تیکت های کاربران، اخطارهای ارسال ایمیل،

بالا بودن Load سرور مجازی، گزارشات بکاپ ها و غیره ارسال میشود تعداد Message system ها در کنترل پنل هاست

دایرکت ادمین زیاد میشود که اگر بخواهید آن ها را به طور دستی حذف کنید، هر بار فقط میتوانید 50 پیام را حذف کنید!

که اینکار کار آسانی نیست! به همین دلیل راه آسان تر و سریع تری را رای شما مدیران سرور مجازی های دایرکت ادمین

برای شما شرح میدهیم.

برای خالی کردن این سیستم پیام ار پنل دایرکت ادمین و پاک کردن تمام تیکت های User admin و دیگر پیام ها وارد

SSH شوید و دستورات زیر را وارد کنید :

cd /usr/local/directadmin/data/admin
cp tickets.list tickets.list.backup
echo -n “” > tickets.list

دستور اول مسیر فایل های مرتبط به لیست ID تیکت هایی که در آن ذخیره شده را نشان میدهد.

دستور دوم از فایل های مورد نظر کپی میگیرد که وارد کردن این دستور برای شما اختیاری میباشد.

اکنون با وارد کردن دستورات بالا Message system شما خالی خواهد شد اما اگر میخوهید این تیکت هایی

که روی دیسک فضای شما را پر و اشغال کرده را پاک کنید دستورات زیر را وارد کنید :

cd /usr/local/directadmin/data
cp -R tickets ticketsBackup
cd /usr/local/directadmin/data/tickets
rm -rf 000*

در دستورات بالا دستور دوم برای بکاپ گرفتن از فولدری میباشد که متن و اطالاعات هر کدام ار تیکت ها داخل آن ها نگهداری

میشود که وارد کردن این دستور نیز اختیاری میباشد.