مشاوره رایگان :

مشکل timeout در file manager در Directadmin

مشکل timeout در file manager در Directadmin

رفع مشکل timeout در file manager در Directadmin

اگر در File manager در سرور مجازی دایرکت ادمین با مشکل Timeout مواجه شدید به این دلیل میباشد که تعداد فایل های شما در فایل منیجر بسیار میباشد به همین دلیل در زمان باز کردن آن ها با مشکل مواجه میشود در این مقاله میتوانید نحوه برطرف کردن مشکل timeout در file manager در Directadmin را فراگیرید.

در ابتدال برای برطرف کردن این مشکل وارد مسیر زیر شوید :

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

حالا باید دستورات زیر را به آن اضافه کنید :

filemanager_du=0

سپس باید سرور مجازی دایرکت ادمین را دوباره راه اندازی کنید دقت کنید که با انجام دادن این تغییرات میتوانید حجم دایرکتوری ها در File manager را مشاهده کنید.