مشاوره رایگان :

حذف Log دیتابیس Sql Server

حذف Log دیتابیس Sql Server

حذف Log دیتابیس Sql Server

حذف Log دیتابیس Sql Server :

در این مقاله نحوه حذف Log دیتابیس SQL Server را برای شما شرح میدهیم.

برای حذف Log ا به صورت زیر عمل کنید :

در مرحله اول وارد قسمت SQL Server Management در سرور مجازی خود شوید .

سپس روی اسم دیتابیس راست کلیک کنید و از Properties روی Options کلیک کرده و Recovery Model دیتابیس را

از وضعیت Full  به Simple تغییر دهید و روی گزینه OK کلیک کنید.

و دوباره روی اسم دیتابیس راست کلیک کرده و وارد مسیر Tasks > Shrink > Files شده و از قسمت File type روی Log کلیک کنید.

و در این قسمت یکی از حالات زیر را میتوانید انتخاب کنید :

Release unused space: جهت حذف فضای خالی فایل لاگ
Recognize pages before releasing unused space: انتخاب میزان فضای جدید برای فایل لاگ
Empty file by migrating the data to other files in the same file group: انتقال محتوای فایل لاگ فعلی به فایل دیگر.

و در آخر Recovery Model را به Full تغییر دهید.