مشاوره رایگان :

حذف یک کشور از لیست ثبت نام whmcs

حذف یک کشور از لیست ثبت نام whmcs

حذف یک کشور از لیست ثبت نام whmcs

حذف یک کشور از لیست ثبت نام whmcs :

زمانی که یک کاربر در سیستم WHMCS ثبت نام میکند در قسمت عنوان کشور میتوانید به طور پیش فرض یک کشور را

انتخاب کنید تا موقع ثبت نام، کشور پیش فرض از قبل مشخص شده باشد.

در موارد دیگر مدیران سایت خواهان ارائه خدمات و سرویس به یک کشور هستند و یا نمیخواهند به بعضی از کشورها

خدمات اراده دهتد.

مدیران سایت میتوانند تمام لیست کشور ها را پاک کنند و فقط کشوری میخواهند روی سیستم واقع باشد.

توجه داشته باشید که این ویرایشات از طریق فایل انجام میشود و در نسخه های بعد به روز میشود که باید دوباره این فایل را تغییر دهید.

برای انجام این تغییرات، در ابتدا وارد هاست شود و از Includes فایل Countries.php را تغییر دهید.

کلیه کشور ها در این فایل وجود دارد و میتوانید با استفاده از دکمه Ctrl+F کشوری را که میخواهید حذف کنید.

و یا اگر آن را پیدا نمکنی، اگر مرورگر شما قابلیت جست و جو را دارد نام کشور مورد نظر را جست و جو کنید.

به عنوان مثال اگر میخواهید از لیست کلیه کشورها  کشور اسرائیل را حذف کنید دستور زیر را وارد کنید :

“IL”=>”Israel”

با استفاده از دستور بالا شما موفق به حذف کشور عراق از لیست ثبت نام شدید.