مشاوره رایگان :

جستجو براساس تاریخ ویرایش در لینوکس

جستجو براساس تاریخ ویرایش در لینوکس

جستجو براساس تاریخ ویرایش در لینوکس

جستجو براساس تاریخ ویرایش در لینوکس :

در این مقاله به یافتن ویرایش ها بر اساس تاریخ در سرور مجازی های لینوکس میپردازیم.

میدانید که پیدا کردن ویرایشات انجام شده بر اساس تاریخ به صورت دستی وقت گیر میباشد.

به همین دلیل دستوراتی برای شما تهیه کردیم که با استفاده از آن ها میتوانید سریع تر به آن چه که میخواهید دسترسی داسته باشید.

برای پیدا کردن فایل هایی که در چند روز اخیر ساخته شده :

قبل از هر چیز باید بدانید که  :

دستور atime- برای فایل هایی میباشد که به تازگی به دسترسی داشته اند.

دستور btime- برای پیدا کردن فایل هایی که به تازگی ویرایشاتی در اساس آن ایجاد شده.

دستور mtime- برای پیدا کردن فایل هاییی که تغییراتی در خود ایجاد کردند.

اگر از دستور mtime استفاده کردید توجه داشته باشید که :

مقدار ها ضرب در 24 میشوند

به عنوان نمونهmtime +20 برای مواقعی میباشد که شما دنبال فایل هایی که 20 روز قبل ویرایشاتی در متن آن ایجاد شده هستید.

mtime -20- فایل هایی که کمتر از 20 روز ویرایشات در متن آن انجام شده را نمایش میدهد

mtime 20- فایل هایی که 20 روزیش تغییرات در آن انجام شده.

در هنگام استفاده از این دستورات دقت لازم را داشته باشید.