مشاوره رایگان :

تکنولوژی فضای میزبانی Cloud و Grid و مزایای آن ها

درباره فضای میزبانی Cloud یا Grid

درباره فضای میزبانی Cloud یا Grid

 درباره فضای میزبانی Cloud یا Grid به توضیحاتی اشاره می کنیم:

تکنولوژی فضای میزبانی “Cloud”یا“Grid” یک تکنیک هاستینگ جدید است.

بعضا ده ها یا شاید صدها عدد سرور با یکدیگر بصورت همزمان کار میکنند و سرویس دهی میکنند اما از دید کاربران فقط یک سرور دیده میشوند.

ایده طراحی این زیرساخت این است که مدیران هاستینگ میتوانند به آسانی در صورت کمبود منابع،

بدون اینکه کاربر متوجه شود، این زیرساخت سرورها و منابع سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را اضافه کنند و فضای “Cloud”یا“Grid” خود را بزرگتر کنند.

از مزایای “Cloud” یا “Grid”

از مزایای منحصر به سرویس های “Cloud Computing” و “Grid Computing” این است که:

شما هزینه ها را می توانید بر اساس میزبان استفاده از منابع در این زیرساخت پرداخت کنید.

در این نوع سرویس ها بسته هایی ارائه می شوند که به عنوان “Pay What You User” به معنی به اندازه ای که مصرف می کنید پرداخت کنید هستند.

یهتر است بدانید که با وجود چنین بسته هایی برای پهنای باند، “CPU” ،“RAM” و سایر منابع مورد نیاز مبلغ بیشتری را باید بپردازید.

با توسعه تکنولوژی های “Cloud Computing” در ایران نیز مراکز داده ای وجود دارند که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند.