مشاوره رایگان :

توسعه ovh در امریکا با حفظ هویت اروپایی

توسعه ovh در امریکا با حفظ هویت اروپایی

OVH در حالي كه هويت اروپايي خود را حفظ مي كند، چگونه در ايالات متحده آمريكا توسعه مي يايد
در ميان بزرگ ترين ارائه دهندگان ابري در اروپا، همگي آمريكايي هستند به استثناي يكي، OVH. اين جايگاه منحصر به فرد در روي نقشه اروپايي به اين معني است كه OVH مي تواند ضمانت كند كه مشتريان آن تحت تاثير قانون آمريكا نيستند، يك نمونه بسيار برجسته از قانون وطن پرستي. از اين رو، در سال 2011، OVH  در استان كبك كانادا مستقر شد تا از اين طريق خدماتش را در آمريكاي شمالي ارائه دهد، حال آنكه از قانون ميهن پرستي معاف است. در حال حاضر OVH در حال فعاليت براي استقرار ديتاسنترهاي جديد در سرتاسر جهان است. در ميان موقعيت هاي جديد انتخابي، آمريكا، پيشتاز بي چون و چراي كلود در دنيا، داراي رشد سالانه برابر با 35 درصد مي باشد. OVH در حال فعاليت بر روي يك ساختار قانوني است كه به آن اين امكان را مي دهد تا در حاليكه موقعيت منحصر به فرد خود را در اروپا حفظ مي كند، در بازار US  وارد شود.

زماني كه ما در مورد قانون آمريكا صحبت مي كنيم، در مورد قانون كپي رايت هزاره ديجيتال (DMCA) مي انديشيم. اما فراتر از همه قانون ميهن پرستي به ذهن مي رسد، كه تحت آن، آژانس هاي دولتي ايالات متحده داراي قدرت دسترسي به ارائه دهنده سرويس داده هاي كاربر هستند.

ترديد در حفاظت داده ها

OVH به طور ويژه اي همواره متعهد به حفاظت از اطلاعات مشتريان بوده است. اگر اثبات لازم است، عمل ويكي ليكس (1) مي تواند اخطار داده شود بعلاوه عليه حكم LCEN در صورت سوء استفاده از حفاظت اطلاعات درخواست تجديد نظر داده شود يا از ادعاي حاصل از ICANN برای گسترش حفاظت اطلاعات مربوط به RAA 2013 صرف نظر شود.

OVH همچنين يك DPO (متصدي حفاظت داده ها) دارد و قوانين داخلي (قوانين شركت مرتبط با BCR) را براساس مقررات EU، بسته به مبادله داده ها بين شركت ها در داخل يك گروه،  بكار گرفته است. حتي اخيرا OVH با چندين ارائه دهنده هاستينگ براي مبارزه با تغييرات، متحد شده تا در قانون گذاري ‘loi renseignement3’  رشد و تكامل يابد كه اين امر به دستيابي به شرايط كاربردي تعديل شده و تسهيل شده آن درطرح نهايي منتج شد.

OVH ايالات متحده از ساير نهادهاي گروه جدا شد

گروه OVH ماه هاست كه در مسير دستيابي به بهترين تركيب گروه در حال فعاليت هست تا تقسيم و جدا كردن نهاد آمريكايي و ساير شركت هاي داخل گروه را محقق سازد. هدف  OVH تضمين اين موضوع است كه توسعه آن در ايالات متحده داده هاي مشتريان حال حاضر گروه را تحت هيچ شرايطي تحت تاثير قرار نمي دهد. اين امر نياز به سازمان دهي قانوني گروه OVH را پررنگ تر مي كند تا اين موضوع را كه ارتباط قانوني بين سازمان هاي تجاري اروپايي و كانادايي و اين نهاد آينده آمريكايي وجود ندارد، تضمين نمايد.

در اين مرحله، چندين آپشن براي اجرا امكان پذير است، خواه آن ايجاد يك نهاد جديد، OVH‌ ايالات متحده، باشد يا از طريق رشد و ترقي بواسطه ايجاد روابط حسنه با يك بازيگر كه در ايالات متحده نقش ايفا مي كند، باشد . در همه موارد: ابزارها، اطلاعات سيستم و ديتابيس ها بين  OVH‌ايالات متحده و ساير شركت هاي گروه OVH تقسيم مي شود.

هيچ كارمندي از گروه OVH به زيرساخت هاي آمريكايي دسترسي نخواهد داشت به استثناي كارمندان  OVH‌ايالات متحده. به صورت مشابه كارمندان ايالات متحده به زيرساخت ها و سيستم هاي اطلاعاتي ديگر از كساني كه شركت تابعه آمريكا هستند، دسترسي نخواهند داشت. اين امر به جداسازي، هم از نظر موقعيت جغرافيايي و هم امنيت منطقي منتج خواهد شد.

نهادهاي اروپايي، آفريقايي و كانادايي ما به مشتريان اين اجازه را نخواهند داد كه مشتري دائمي سرويس هاي واقع در ايالات متحده شوند؛ مشتريان غيرآمريكايي OVH بايستي OVH آمريكايي را تجربه كنند. اين تنها راهي است كه  يك مشتري اروپايي و كانادايي،به عنوان مثال، ممكن است تحت تاثير قانون آمريكايي قرار گيرد چون آن ها عمدا مشتري دائمي OVH ايالات متحده خواهند شد.

اطلاعات مشتريان غيرآمريكايي هرگز در كشور آمريكا كپي نشده يا منعكس نخواهد شد و بالعكس.

در مورد اينكه OVH چگونه محدوده كاربرد قانون ايالات متحده را به آمريكا محدود مي كند، اطلاعات بيشتري داشته باشيد.

براساس قانون اساسي ايالات متحده و ماده 14، براي اينكه آژانس دولتي ايالات متحده قدرتي براي درخواست مستقيم از يك شركت داشته باشد حتما بايستي آن شركت تحت قانون ايالات متحده باشد. در سال 1980 مورد مشهور در جهان تقابل شركت فولكس واگن با وودسن مطرح بود كه اين پوينت را براي شركت هاي غيرآمريكايي مجددا مورد تاكيد قرار داد.

يك شركت در صورتي كه در ايالات متحده مستقر باشد، اگر اين شركت اداره يا شعبه اي در كشور ايالات متحده دارد يا اگر كوچك ترين ارتباطي با ايالات متحده آمريكا دارد، ممكن است كه مشمول قانون ايالات متحده قرار گيرد.

براي جلوگيري از اينكه شركت اروپايي يا كانادايي كوچكترين ارتباطي داشته باشد، تصميم بر آن شده كه OVH ايالات متحده بايستي تنها يك شركت در داخل گروه داشته باشد كه در كشور ايالات متحده فعاليت نمايد.

شركت آمريكايي نيز هيأت اجرايي مخصوص به خود را خواهد داشت، بدين گونه استقلال واقعی در تصمیم گیری در زمان به انجام رساندن خواسته هاي گروه در خاک آمریکا تضمين مي شود. اين انتخاب دقيق همراستا با روح تصميمات ديوان عالي كشور در باب Daimler AG  در مقابل , 134 S. Ct. 746, 759 (2014)  Bauman و  Volkswagenwerk Aktiengesellschaft در مقابل شركت هواپيمايي Beech  , 751 F.2d 117, 120 (2d Cir. 1984).است.

 

  1. براساس آنچه كه در دسامبر 2010 عنوان شد، OVH بوسيله LCEN مورد اخطار قرار نگرفت و هيچ گونه درخواست قانوني حكم تعليق از سرور اختصاصي ميزباني سايت ويكي ليكس دريافت نكرد و بدين گونه سرويس علارغم اين واقعيت كه چندين عضو دولت فرانسه در آن زمان احساس كردند كه چنين سايتي نبايد در خاك فرانسه ميزباني شود، ابقا شد.
  2. OVH اولين ثبت كننده براي ارائه gTLD هاي جديد براساس قانون حفاظت اطلاعات EU

توسعه هاي نوين و حفاظت اطلاعات شخصي (ماده قانون در فرانسه)

  1. آيا دولت فرانسه مي خواهد ارائه دهندگان هاستينگ وب را بيرون كند (همانند تبعيد)؟

منبع : گروه وب پویان ارائه دهنده خدمات سرور مجازی