مشاوره رایگان :

تنظیم ساعت در سرور مجازی سنت او اس (CentOS)

تنظیم ساعت در سرور مجازی سنت او اس (CentOS)

 

در این مقاله سعی داریم تا نحوه تنظیم ساعت و تاریخ در سرور مجازی سنت او اس را به شما آموزش دهیم

راه های مختلفی برای تنظیم تاریخ در سرور مجازی وجود دارد که معمولا در CentOS 6 تاریخ و زمان در مسیر /etc/localtime قرار دارد که برای نمایش تاریخ و زمان سیستم میتوانید از دستور date استفاده کنید

نمایش تاریخ و ساعت در لینوکس

date

 

خروجی باید به صورت زیر باشد

Sat Mar 15 03:14:29 PDT 2014

 

تغییر منطقه در لینوکس

در ابتدا باید به لیست مناطق زمانی لینوکس مراجعه کنیم

cd /usr/share/zoneinfo/

ls

 

خروجی باید به صورت زیر باشد

Africa       Canada       GB          Indian         Mexico            ROK                   iso3166.tab
America    Chile          GB-Eire    Iran             NZ                 Singapore           posix
Antarctica Cuba          GMT        Israel           NZ-CHAT         Turkey               posixrules
Arctic       EET           GMT+0    Jamaica       Navajo             UCT                  right
Asia          EST          GMT-0     Japan          PRC                 US                    zone.tab
Atlantic     EST5EDT   GMT0       Kwajalein    PST8PDT          UTC
Australia    Egypt       Greenwich Libya          Pacific              Universal
Brazil        Eire         HST           MET           Poland             W-SU
CET          Etc          Hongkong  MST          Portugal            WET
CST6CDT   Europe    Iceland       MST7MDT  ROC                  Zulu

 

در بالا مناطق زمانی مختلف آورده شده است به عنوان مثال وقتی می خواهیم زمان ایران را برای سرور مجازی تعریف کنیم باید از Iran استفاده کنیم

برای ست کردن زمان از دستور های زیر استفاده می کنیم

cp /usr/share/zoneinfo/America/Toronto /etc/localtime

 

حالا منتطف زمانی شما به ایران تغییر پیدا کرد

اگر زمان درست نبود می توانید به صورت دستی با کامند زیر تاریخ و زمان مورد نظر خود را به سیستم اعمال کنید

date MMDDhhmmYYYY

 

  • MM = دو عدد ماه
  • DD = دو عدد روز
  • hh = دو عدد ساعت (سیستم 24 ساعته)است
  • mm = دو عدد دقیقه
  • YYY = چهار عدد سال

همچنین شما می توانید زمان سرور خود را از طریق ntp  (Network Time Protocol) به روز کنید

به صورت معمول ntp روی سیستم عامل های لینوکسی نصب است اما اگر نصب نبود می توانید به راحتی اقدام به نصب آن کنید

برای نصب ntp باید دستور زیر را بزنید

yum install ntp

 

بعد از نصب با دستور زیر زمان و تاریخ سرور مجازی را به روز کنید

ntpdate pool.ntp.org