مشاوره رایگان :

تنظیمات موقعیت در WHMCS

تنظیمات موقعیت در WHMCS

تنظیمات موقعیت در WHMCS

تنظیمات موقعیت در WHMCS :

بعد از اینکه شما WHMCS را در هاست نصب کردید و مرحله امنیت را پشت سر گذاشتید، نوبت به پیکربندی کلی سیستم بخصوص پرتال کاربران و مدیریت میرسد.

دسترسی به پیکربندی کلی WHMCS  در منوی Setup در قسمت مدیریت میباشد.

تنظیمات عمومی WHMCS  و یا General Setting هم مرکز اصلی همه تنظیمات این سیستم میباشد و امکان شخصی سازی میدهد.

بسیار خب وارد مسیر Setup –> Setting–> Mail tab شوید، بعد از وارد شدن شما موارد زیر را مشاهده میکنید که برایتان هرکدام را توضیح داده ایم.

1- قسمت System Charset :

در این قسمت باید نوع Encodin زبانی که استفاده میکنید را وارد و مشخص کنید.

2- قسمت Date Format :

قالب قابل مشاهده تاریخ در مدیریت WHMCS را در این قسمت مشخص کنید.

بهترین قالب از نظر ما  YYYY/MM/DD یا روز/ماه/سال است

3- Client Date Format :

قالب تاریخی که ناحیه کاربری مشاهده میکند را در این قسمت تغییر دهید.

بهتر است که same as admin باشد. یعنی هر فرمتی که برای ادمین مشخص شده برای کاربر هم همان مشخص باشد.

4- Default Country :

در این فیلد کشور خود را انتخاب کنید.

برای کاربران ایرانی  Iran, Islamic Republic Of مناسب است

5- Default language :

باید زبان مورد استفاده را در این قسمت وارد کنید و اگر از زبان فارسی میخواهید استفاده کنید از لسیت Farsi را برگزینید.

6- Enable Language Menu :

اگر شما این قسمت را فعال کنید، کاربران نیز میتوانند زبان را تغییر دهند.

ولی اگر نمیخواهید کاربری زبان را تغییر دهد گزینه را غیر فعال کنید.