مشاوره رایگان :

تفاوت پروتکل های IMAP و POP3

پروتکل های IMAP و POP3

پروتکل های IMAP و POP3

تفاوت پروتکل های IMAP و POP3 :

دو پروتکل متفاوت برای دسترسی به ایمیل ها POP3 و IMAP میباشد.

وقتی شما می خواهید ایمیل های خود را به وسیله ی چندین دستگاه مختلف بررسی کنید میتوانید از IMAP . استفاده کنید.

IMAP با تمام این دستگاه ها Sync می شود.

اما POP3 ایمیل ها را از سرور دانلود می کند و روی یک کامپیوتر ذخیره میکند و  آن ها را از روی سرور مجازی حذف می کند.

اگر شما ایمیل ها را با یک دستگاه دیگری بخواهید بررسی کنید ، آن ها در صندوق دریافت شما ،گم شده و یا ناپدید هستند.

تفاوت پروتکل های POP3و IMAP :

POP3 :

1- فقط از یک کامپیوتر برای چک کردن ایمیل های می توانید استفاده کنید .

2- ایمیل های شما روی کامیپوتری که از آن استفاده می کنید ذخیره می شوند .

3- ایمیل های ارسالی به صورت local برروی کامپیوتر ذخیره می شوند و برروی سرور ذخیره نمی شوند.

IMAP :

1- می توانید از چندین Device یا کامپیوتر برای چک کردن ایمیل ها استفاده نمایید .

2- ایمیل های شما روی سرور ذخیره می شوند .

3- ایمیل ها ارسال شده روی سرور ذخیره می شوند به همین دلیل شما می توانید آن ها را از هر دستگاهی مشاهده کنید.

4- IMAP به صورت Default یک نسخه از پیام برروی mail Server قرار می دهد و یک کپی از آن دانلود می کند .

5- IMAP سوالات سختی می پرسد