مشاوره رایگان :

زبان Interpreter و زبان Compiler

زبان Interpreter و زبان Compiler

تفاوت میان زبان Interpreter و زبان Compiler

هر کدام از آنها یک زبان برنامه نویسی سطح بالا را به یک زبان قابل درک برای ماشین تبدیل میکنند، ولی تفاوتی که این دو باهم دارند این است که در زبان کامپایلری اول یکبار دستورات را طور کلی ترجمه کرده و بعد برنامه را برای اجرا کردن روی فایل کامپایل شده اجرا میکتد. ولی  در زبا های Interpreter دستورات به شکل خط به خط تفسیر و اجرا میشود و در مرحله بعدی هم به همین شکل ادامه پیدا میکند. در ادامه برای شما تفاوت های زبان Interpreter و زبان Compiler را توضیح میدهیم.

از دیگر نفاوت های این زبان این است که در زبان Interpreter برای اجرا شده احتیاج به یک نرم افزار مفسر دارد دارد ولی Compiler فقط یکبار کامپایل شده و بعد از آن روی هز سیستمی میتوان آن را اجرا کرد. به این نکته توجه داشته باشید که زبان کامپایلر وبسته به سیستم عامل میباشد به این معنی که اگر سیستم عامل Compile شده باشد اجرا میشود و در سیستم عامل دیگر اجرا نمیشود. ولی زبان Interpreter در هر سیستم سرور مجازی که این زبان باشد اجرا شده و تفسیر میشود یعنی واسته به سیستم عامل نمیباشد.

از دیگر تفاوت ها سرعت اجراشدن و مقدار استفاده شده از منابع استو زبان های Interpreter دستورات را خط به خط تفسیر کرده و اجرا میکنند که موجب میشود تا مقدار بیشتری از پردازنده و رم کامپیوتر استفاده شود و معلوم است که دارای سرعت پایین تری هست. ولی امتیاز Compile شدن یکباره این زبان میباشد که در اجراهای پی در پی سبک تر میباشد و سرعت خوبی نیز دارد.