مشاوره رایگان :

تغییر مقدار سیستم بررسی load سرور

چگونگی تغییر مقدار  load در دایرکت ادمین

برای تغییر مقدار load در مرحله اول فایل زیر را ویرایش کنید:

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

مقادیر زیر را وارد کنید:

میتوانید به صورت دلخواه وارد کنید:

check_load=10.0 check_load_minute=1

در مرحله آخر directadmin  را restart  کنید.

service directadmin restart