مشاوره رایگان :

تغییر قالب سی پنل

تغییر قالب سی پنل

تغییر قالب سی پنل

تغییر قالب سی پنل کمک خاصی نمی کند. فقط بسته به سلیقه کاربر می باشد.

قالب دیگری که در سی پنل وجود دارد paper_lantern نام دارد.

فرض می کنیم قالبی که در حال حاضر استفاده می کنید x3 می باشد.

ابتدا وارد کنترل پنل سی پنل هاست خود شوید.

تغییر قالب سی پنل

در پایان بعد از این که قالب را تغییر دادید قالبی به نام paper_lantern ظاهر می شود. 

تغییر قالب سی پنل