مشاوره رایگان :

تغییر سطح دسترسی فایل ها و پوشه ها

تغییر سطح دسترسی فایل ها و پوشه ها

تغییر سطح دسترسی فایل ها و پوشه ها

تغییر سطح دسترسی فایل ها و پوشه ها :

سطح دسترسی برای کاربران همیشه یک مشکل جدی بوده و تغییر دادن آن ها بوسیله کنترل پنل  هاست سی پنل یا

دایرکت ادمین بسیار سخت میباشد.

به عنوان مثال، شما میخواهید سطح دسترسی یک پوشه را از 777 به 755  تغییر دهید. ولی با تغییر دادن یک پوشه

سطح دسترسی پوشه های داخل آن تغییر نمی کند. این مشکل برای فایل ها هم وجود دارد.

برای برطرف کردن این مشکل میتوانید از دستور زیر استفاده کنید .

دفت داشته باشید که اجرا کردن این دستورات احتیاج به دسترسی SSH با سطح مدیر را دارد.

به همین خاطر این دستورات را تنها کاربران سرور مجازی و سرور مجازی اختصاصی میتوانند اجرا کنند.

در مرحله اول وارد SSH سرور مجازی خود شوید و دستورات زیر را برای تغییر سطح دسترسی وارد کنید.

با استفاده از دستور زیر کلیه فایل های پوشه Home  پوشه های داخل آن را 644 کنیدو

دقت داشته باشید که در این دستور کلمه Type F به معنی فایل ها میباشد .

find /home -type f -exec chmod 644{} \;

با استفاده از دستور زیر کلیه پوشه ها و زیر پوشه های داخل Home را به 755 تغییر دهید.

در این دستور Type d به معنی Directory یا پوشه میباشد :

find /home -type d -exec chmod 755 {} \;

همچنین شما میتوانید پوشه های زیر مجموعه را در این دستور استفاده کنید :

با استفاده از دستور زیر پوشه های داخل mostafa را تغییر دهید :

find /home/mostafa -type d -exec chmod 755 {} \;

با استفاده از دستور زیر فایل های داخل پوشه mostafa را تغییر دهید :

find /home/mostafa type f exec chmod 644{} \;