مشاوره رایگان :

تغییر رمز ادمین دایرکت ادمین

رمز ادمین دایرکت ادمین

رمز ادمین دایرکت ادمین

رمز ادمین دایرکت ادمین از ssh :

اگر رمز عبور admin دایرکت ادمین  را فراموش کرده اید و امکان بازگردانی به ایمیل هم در دایرکت ادمین شما غیر فعال باشد،

باید رمز عبور Direct admin  خود را از ssh ریست کنید.

امکان بازگردانی رمز دایرکت ادمین به دلیل کد شدن رمز در لینوکس وجود ندارد.

با استفاده از نرم افزار putty وارد ssh  سرور خود شوید.

برای تغییر رمز admin دایرکت ادمین دستور را وارد کنید :

passwd admin

 2 بار رمز جدید را وارد کنید.  رمزی که وارد می کنید نمایش داده نمی شود.

در آخر با دستور exit می توانید از ssh خارج شوید.