مشاوره رایگان :

تغییر اسم user در دایرکت ادمین

change Directadmin’s name

برای اینکه نام یک اکانت را تغییر دهید وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/scripts

سپس دستور زیر را اجرا کنید:

./change_username.sh olduser newuser