مشاوره رایگان :

بستن پینگ در سرور لینوکس

بستن پینگ در سرور لینوکس

بستن پینگ در سرور لینوکس

بستن پینگ در سرور لینوکس :

مدیران سرور مجازی های لینوکس برای پیشگیری از حملات DDos باید Ping ببندند.

ما در این مقاله برای شما چگونگی بستن Ping را توضیح میدهیم.

در قدم اول دستور زیر را وارد کنید :

echo “۱” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

یا میتوانید فایل sysctl.conf را با یک ویرایشگر باز کنید :

nano /etc/sysctl.conf

در آخر کد زیر را وارد کنید :

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1

روش دومی هم برای اینکار وجود دارد.

میتوانید از IPtables پروتکل ICMP را بلاک کنید تا Ping غیر فعال شود.

برای این روش دستور را در SSH وارد کنید :

iptables -A INPUT -p icmp -j DROP