مشاوره رایگان :

مشکل Unable read /etc/virtual

مشکل Unable read /etc/virtual

رفع مشکل Unable read /etc/virtual

در صورتی که با مشکل Unable to read /etc/virtual/ Unable to get Lock on fileopen error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory /etc/virtual/: No such file or directory برخورد کردید با مشکل Unable read /etc/virtual روبرو هستید و شما بتاید ویرتال خود را ریبیلد کنید. برای انجام اینکار باید مشخصات قبلی خود را در سرور مجازی نسخه پشتیبان بگیرید :

cp -R /etc/virtual/ /etc/virtual.bak

بعد از وارد کردن دستور بالا اسکریپت شل را دانلود کنید و مجوز آن را روی 755 قرار دهید و سپس دستور زیر را وارد کنید :

sh fix.sh