مشاوره رایگان :

خطا در نمایش فضای دیسک در هاست دایرکت ادمین

خطا در نمایش فضای دیسک در هاست دایرکت ادمین

آموزش رفع خطا در نمایش فضای دیسک در هاست دایرکت ادمین

درصورتی که در هنگام اجرای سرور مجازی با سیستم فایل simfs میباشید تقریبا یک مقدار واقعی را به شما نشان نمیدهد میبایست با سرویس دهندگان VPS ود برای ویرایش کردن Qouta تماس حاصل کنید. در هاست دایرکت ادمین قادر هستید با وارد کردن دستورات زیر خطا در نمایش فضای دیسک در هاست دایرکت ادمین را برطرف کنید :

/usr/sbin/repquota /home

با وارد کردن دستورات بالا خروجی که دریافت میکنید همانند خروجی زیر میباشد :

خطا در نمایش فضای دیسک در هاست دایرکت ادمین

درصورتی که در ستون used چیزی را به شما نشان نداد و یا لیست اسم کاربران را ندید میبایست با استفاده از دستورات زیر برنامه quotacheck را اجرا کنید :

Redhat:

/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a;

FreeBSD:

/usr/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avug; /usr/sbin/quotaon -a;

اگر که خطایی در وارد کردن دستورات دریافت کردید وراد مسیر زیر شوید :

/var/log/directadmin/errortaskq.log