مشاوره رایگان :

خطای Unable to lock user when suspended in directadmin

خطای Unable to lock user when suspended in directadmin

رفع خطای Unable to lock user when suspended in directadmin

اگر که زمان بسته شدن اکانت شما با خطایی در هاست دایرکت ادمین روبرو شود و با خطای Unable to lock user when suspended in directadmin روبرو شدید از دستور زیر کمک بگیرید :

usermod -L UserName

توجه داشته باشید که به جای username اسم اکانتی که میخواهید را وارد کنید. اگر که باز هم با خطای lock /etc/passwd روبرو شدید با استفاده از دستور زیر فایل ها را حذف کنید :

/etc/passwd.lock
/etc/shadow.lock