مشاوره رایگان :

خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION

خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION

رفع خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION

در ابتدا برای برطرف کردن این خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION در هاست میبایست رمز da_admin را پیدا کنید :

cat /usr/local/directamin/conf/mysql.conf

بعد از وارد کردن خط بالا دستور زیر را به آن اضافه کنید :

mysql –u da_admin –p password

توجه داشته باشید که به جای کلمه Password رمزعبور خود را وارد کنید. بعد از متصل شدن به پایگاه داده میبایست دستور زیر را وارد کنید :

 

DROP DATABASE da_roundcube;

quit

بعد از وارد کردن دستورات بالا وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

سپس دستورات زیر را وارد کنید :

./build clean
./build roundcube