مشاوره رایگان :

خطای Proftpd dead but subsys locked

خطای Proftpd dead but subsys locked

آموزش رفع خطای Proftpd dead but subsys locked

اگر که با خطای Proftpd dead but subsys locked روبرو شدید در مرحله اول از دستورات زیر در SSH سرور مجازی استفاده کنید :

/etc/init.d/proftpd stop
/etc/init.d/xinetd stop
rm -f /var/lock/subsys/proftpd
/etc/init.d/proftpd start
/etc/init.d/xinetd start

اگر که با وارد کردن دستورات فوق مشکل این سرویس FTP رفع نشد وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

با وارد شدن به مسیر بالا دستورات زیر را اجرا کنید :

./build update
./build proftpd