مشاوره رایگان :

خطای httpd error Invalid command php_admin_flag

خطای httpd error Invalid command php_admin_flag

رفع خطای httpd error Invalid command php_admin_flag

بعضی اوقات سرویس httpd در هاست لینوکس در وضعیت stop قرار میگیرد و اجرا نمیشود و زمان اجرا شدن یا Build مجدد آپاچی با خطای httpd error Invalid command php_admin_flag روبرو میشود. برای برطرف کردن آن وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

 

بعد از وارد شدن به مسیر بالا وارد مسیر زیر شوید :

./build all d

./build rewrite_confs

در بعضی مواقع میبایست خط فایلی که خطا دارد بررسیشود تا دستور یا syntax اشتباه نباشد. با استفاده از دستور زیر بررسی را انجام دهید :

/usr/local/directadmin/data/users/UserName/httpd.conf