مشاوره رایگان :

خطای Horde در زمان بکاپ گیری

خطای Horde در زمان بکاپ گیری

رفع خطای Horde در زمان بکاپ گیری

اگر که در زمان بکاپ گرفتن در هاست سی پنل با خطای Horde در زمان بکاپ گیری به صورت زیر روبرو شدید :

Error : Table horde.mnemo_memos doesnt exist
Error : Table horde.nag_tasks doesnt exist

میتوانید برای برطرف کردن این مشکل از دستور زیر استفاده کنید :

/scripts/fullhorderese

t