مشاوره رایگان :

خطای Content Encoding Error

خطای Content Encoding Error

آموزش رفع خطای Content Encoding Error

اگر با خطای خطای Content Encoding Error در هنگام کار با هاست وردپرس روبرو شدید :

Content Encoding Error

سپس میبایست فایل php.ini را ویرایش کرده و zlib.output_compression را با استفاده از دستور زیر on کنید :

zlib.output_compression = On

در آخر باید با استفاده از دستور زیر Apache را دوباره راه اندازی کنید :

service httpd restart