مشاوره رایگان :

خطای غیر فعال شدن وردپرس بعد از ایجاد رمزدوم

خطای غیر فعال کردن وردپرس بعد از ایجاد رمزدوم

رفع خطای غیر فعال کردن وردپرس بعد از ایجاد رمزدوم

خیلی از کاربران برای امنیت بیشتر دو رمز برای وردپرس برای مدیریت کردن پوشه wp-admin است. شما میتوانید با وارد کردن رمزعبور دوم برای پیشگیری از ورود هکرها استفاده کنید اگر برای فایل wp-admin یک رمزعبور با .htaccess ایجاد کرده باشید ممکن است قسمت مدیریت وردپرس شما باز نشود و شما با خطای غیر فعال کردن وردپرس بعد از ایجاد رمزدوم یا همان  The page isn’t redirecting properly مواجه شوید. برای برطرف کردن اینکار وارد سرور مجازی و فایل  .htaccess را با استفاده از دستورات زیر تغییر دهید :

ErrorDocument 401 default