مشاوره رایگان :

نحوه فعال کردن EPEL روی CentOS

نحوه فعال کردن EPEL روی CentOS

آموزش نحوه فعال کردن EPEL روی CentOS

در این مقاله میخواهیم نحوه نصب فعال کردن EPEL را در سرور مجازی Centos برای شما شرح دهیم. مواردی هست که قبل از فعال کردن آن باید بدانید، این است که پیکیج فدورا برای Enterprise Linux که همان EPEL میباشد، قابلیت نصب نرم افزار را ارائه کرده که این شامل Centos و یا  Red hat نمیشد. نحوه فعال کردن EPEL روی CentOS را در این مقاله دنبال کنید.

EPEL بوسیله Red Hat پشتیبانی نمیشود و یک تلاش داوطلبانه از Fedora Community میباشد. گرچه یک منبع حکایت شده خوب میباشد ولی هیچ قرارداد پشتیبانی برای نرم افزارهای خود ندارد.

برای فعال کردن پکیج مراحل زیر را دنبال کنید :

منبع Centos Extras دارای یک پکیج برای نصب EPEL میباشد و فعال شده برای نصب EPEL میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید:

sudo yum install epel-release

برای فعال کردن آن به صورت نصب نیز میتوانید دستورات زیر را وارد کنید:

   CentOS and Red Hat Enterprise Linux 5

wget http:// dl.fedoraproject .org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-5*.rpm

CentOS and Red Hat Enterprise Linux 6.x

wget http:// dl.fedoraproject. org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-

8.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-6*.rpm

CentOS and Red Hat Enterprise Linux 7.x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-7*.rpm