مشاوره رایگان :

باز شدن سایت فقط با www و بدون www

باز شدن سایت فقط با www و بدون www

باز شدن سایت فقط با www و بدون www

باز شدن سایت فقط با www و بدون www :

 به علت بیشتر شدن استفاده از Nginx به عنوان وب سرور اصلی و پشتیبانی نکردن nginx از .htaccess این مقاله را برای

کنترل کردن یک سایت برای باز شدن سایت تنها با www و یا بدون www در nginx آماده کردیم.

اکثر سئو کار ها فکر میکنند که باز شدن سایت با WWW و یا بدون WWW روی سئو تاثیر گذاری مستقیم دارد و بهتر از دیگری است.

این حرف صحت نداشته و یک باور غلط میباشد.

ولی باید سایت شما تنها با یکی از این دو وضعیت باز شود و در گوگل و موتور های جستجو Index شود.

انتخاب کردن آن که با کدوم  یک از حالات باز شود بسته به سلیقه مدیر سایت دارد.

Index شدن یک سایت با www و یا بدون www به طور هم زمان موجب ساخت دو لینک با محتوای یک جور و تکراری در گوگل میشود

که این موجب یک امتیاز منفی در سئو میباشد.

انجام دادن این مراحل در وب سرور انجین اکس خیلی راحت تر است از انجام دادن آن در وب سرور آپاچی.

در مرحله اول توضیحاتی کوتاه در رابطه با بلاک های وب سرور nginx به شما میدهیم و بعد از آن به شما نحوه کانفیگ فایل را یاد میدهیم.

هر سرور مجازی بلاک و یا همان vhost در وب سرور nginx شبیه به teplate زیر دارد. :

server {

server_name mysite.com www.mysite.com;
listen 217.23.6.90;
root /home/mysite/public_html;
index index.html index.htm index.phpp;

همانطور که میبینید خط دوم دستورات مرتبط با بلاک دامنه های مورد نظر که در این قسمت با mysite.com تعیین شده، هر دو وضعیت

را www و بدون www در بخش server_name موجود میباشد.

و اما راحت ترین راه برای ریدایرکت کردن سایت به حالت www و یا بدون آن جدا کردن این دو بلاک از همدیگر است.

پس به همین راحتی میتوانید یکی از حالات را برای سایت خود انتخاب کنید.

به مثالی که برای شما در نظر گرفته شده توجه داشته باشید.

server {
server_name mysite.com;
listen 217.23.6.90;
return 301 $scheme://www.mysite.com$request_uri;
}
server {
server_name www.mysite.com;
listen 217.23.6.90;root /home/mysite/public_html;
index index.html index.htm index.php;

در مثال بالا اگر شخصی دامنه شما را بدون در نظر گرفتن www وارد کند درخواست او به بلاک سایت شما فرستاده میشود.

در این بلاک به وب سرور دستور ریدایرکت به بلاک www.webpouyan.com (به عنوان مثال) وجود دارد.

پس سایت شما به طور خورکار با www ریدایرکت میشود.

شما در این مقاله میتوانید نحوه باز شدن سایت فقط با www و بدون www را قرا گیرید.

به عنوان مثال در دستورات زیر دامنه شما فقط بدون www باز میشود :

server {
server_name www.mysite.com;
listen 217.23.6.90;
return 301 $scheme://mysite.com$request_uri;
}
server {
server_name mysite.com;
listen 217.23.6.90;root /home/mysite/public_html;
index index.html index.htm index.php;

همانطوری که میبینید وب سرور nginx ابزار راحت و ساده تری را برای کنترل کردن این موارد در اختیار مدیر سرور مجازی قرار میدهد.