مشاوره رایگان :

ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز

ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز

آموزش ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز

1- در مرحله اول وارد کنترل پنل خود برای ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز شوید.

2- سپس در قسمت Hosting space ماوس را روی Web نگهدارید

3- و سپس روی Websites کلیک کنید.

4- بعد از وارد شدن به Websites روی دامنه مورد نظر کلیک کنید

5- و روی زبانه Vrtual dirs کلیک کنید.

5- در آخر در Create directoy کلیک کنید.