مشاوره رایگان :

ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز

ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز

آموزش ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز

۱- در مرحله اول وارد کنترل پنل خود برای ایجاد virtual Directory در هاست ویندوز شوید.

۲- سپس در قسمت Hosting space ماوس را روی Web نگهدارید

۳- و سپس روی Websites کلیک کنید.

۴- بعد از وارد شدن به Websites روی دامنه مورد نظر کلیک کنید

۵- و روی زبانه Vrtual dirs کلیک کنید.

۵- در آخر در Create directoy کلیک کنید.