مشاوره رایگان :

ایجاد Data Base در Websitepanel

Data Base

Data Base WebsitePanel

ایجاد Data Base در Websitepanel:

  1. وارد قسمت  Hosting space و  Databases شوید.
  2. نام Data Base را انتخاب کنید
  3. user دیتابیس را ایجاد کنید
  4. نام user را انتخاب کنید. حتما در Default Database باید User را به Database مورد نظر متصل کنید.