مشاوره رایگان :

انواع روش های مجازی سازی سرور چیست و کدام بهتر است

انواع روش های مجازی سازی

انواع روش های مجازی سازی سرور چیست و کدام بهتر است :
انواع روش های مجازی سازی سرور چیست و کدام بهتر است ، برای مجازی سازی سرور مجازی راه های متفاوتی وجود دارد

که در این مقاله به معرفی و تشریح این راه ها می پردازیم .

مجازی سازی سطح سیستم عامل ، مجازی سازی ناقص و مجازی سازی کامل سه روش متداول می باشند ،

این سه روش دارای ویژگی های مشترک و تفاوت هایی هستند

انواع روش های مجازی سازی :

هر سرور مجازی مانند یک ماشین فیزیکی با یک روش خاص و متفاوت برای دسترسی به نیازهای سرور مجازی استفاده می کند .

هر یک از مجازی سازها از نرم افزاری تحت عنوان Hypervisor استفاده می کنند

که این نرم افزار به صورت مستقیم با CPU سرور فیزیکی در تعامل است

با استفاده از این نرم افزار هر سرور مجازی به صورت مستقل از سرورهای دیگر اما بر روی همان ماشین فیزیکی عمل می کند ،

به عبارتی می توان دو سرور متفات بر روی یک سرور میزبان داشت

یعنی میتوان یک سرور مجازی میکروتیک و یا یک سرور مجازی لینوکس را بر روی یک سرور مهمان داشت .

زمانی که سرور مجازی نرم افزارهای مختلف را اجرا می کند Hypervisor منابع را از ماشین فیزیکی به سرور مجازی موجود رله می کند .

هر Hypervisor دارای نوعی نیاز پردازشی است

و این باعث می شود که سرور فیزیکی مقداری از منابع قدرتی پردازش خود را برای آن صرف نماید

که این موضوع می تواند باعث کند شدن نرم افزارهای کاربردی شود .

در مجازی سازی ناقص سرورهای مهمان در سیستم مجازی از وجود یکدیگر مطلع هستند

و تمامی این سیستم به صورت یک پارچه و به هم پیوسته عمل می کنند .

در روش مجازی سازی سطح سیستم عامل برخلاف دو مورد قبل از Hypervisor استفاده نمی شود

و مجازی سازی توسط سیستم عامل میزبان انجام می شود ،

مهمترین ضعف و محدودیت این روش در این است که همه سرورهای مهمان می بایست از یک نوع سیستم عامل مشابه اجرا شوند

و هر سرور مستقل از سرور دیگر می ماند

اما به طور مثال نمیتوان از یک سرور مجازی میکروتیک در کنار یک سرور مجازی ویندوز استفاده نمود

بنابراین این نوع روش دارای نوعی ساختار همگن می باشد .

کدام روش مجازی سازی بهتر است :

این موضوع با توجه به نیازهای سرپرست شبکه متفاوت است

چنانچه تمام سرورها دارای سیستم عامل مشابه ای باشند روش مجازی سازی سیستم عامل نسبت به دیگر روش ها برتری دارد

در غیر این صورت و با استفاده از سرورها با سیستم عامل متفاوت ، استفاده از روش مجازی سازی ناقص بهتر است

و تنها مشکل آن مربوط به پشتیبانی است زیرا این روش نسبت به دو روش دیگر جدیدتر است .